Miten voisimme tarjota jokaiselle suomalaiselle mahdollisuuden tutustua Jeesukseen oman perheensä ja ystäviensä kautta? MyFriends valmentaa tavallisia Jeesuksen seuraajia elämään uskoaan luontevasti todeksi ei-uskovien ystäviensä parissa. Tällä tavoin ystäville tarjotaan mahdollisuuksia kokea Jeesus, tutustua Häneen ja yhdessä ystävien ja oman perheen kesken ottaa Hänen tarinastaan selvää.

Valmennuksen kehittivät ryhmä sveitsiläisiä nuoria aikuisia, jotka näkivät ongelman: Ihmiset kaikkialla ympärillä tarvitsivat Jeesusta mutta eivät olleet kiinnostuneita käymään kirkossa löytääkseen Hänet. Siispä he Pyhän Hengen voimalla ja raamatullisia periaatteita noudattaen löysivät jotakin arvokasta – tavan, jolla auttaa jokaista Jeesuksen seuraajaa muodostamaan ryhmiä uusista uskovista, jotka ovat heidän omista sosiaalisista yhteyksistään.

Tämä kaikki moninkertaistui niin, että syntyi uusia ryhmiä, jotka toistivat MyFriends-prosessia omissa ystäväpiireissään! Uskomme Jumalan haluavan nähdä lähetyskäskyn (Matt. 28:18–20) täyttymistä jokaisessa maamme yhteisössä, yli sukupolvien. MyFriends on yksi tapa, jonka ansiosta tämä on mahdollista.

Jumalan rakkaus lähetti Jeesuksen maailmaan, ja nyt Jeesuksen rakkaus on lähettänyt sinut maailmaan!

TULEVAT MF-VALMENNUKSET

KATSO TÄSTÄ

KOKEMUKSIA MF-VALMENNUKSESTA

KATSO TÄSTÄ